Mentoring / Koučink - osobnostní rozvoj

Co se v tréninku naučíte:

Hlavním cílem mentoringu je předání zkušeností mentora menteemu (mentorovanému).
Mentor působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá
menteemu nalézt správný směr či řešení.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata:

- Vysvětlení pojmů mentor, konzultant, facilitátor, kouč
- Role mentora (partnerství), identifikace s rolí mentora
- Klíčové mentorské dovednosti
- Význam a přínosy pro tým/firmu
- Zásady účinné komunikace mentora
- Odhadování lidí - první dojem (vzhled, chování, vyjadřování)
- Efektivní komunikace mezi mentorem a menteem
- Motivace menteeho
- Použití zpětné vazby
- Základy typologie osobnosti
- Zásady vedení mentorského rozhovoru
- Jak sdělovat pochvalu a kritiku
- Předávání výsledků mentoringu – komu a co
- Proces mentoringu
- Vytvoření scénáře a jeho uplatňování

Poptávka po firemním kurzu na míru

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.