Marketingová komunikace v praxi

Co se v tréninku naučíte:

Získat základní teoretickou i praktickou znalost a orientaci v problematice marketingové
komunikace, jako jednoho nástroje marketingového mixu. Pochopit jeho
specifický význam při ovlivňování kupního rozhodování spotřebitelů a dosahování
dlouhodobého podnikatelského úspěchu firmy na trhu. Zorientovat se především
v nových komunikačních kanálech a možnostech jejich uplatnění.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata:

Úvod do marketingové komunikace:
- Teoretická východiska marketingové komunikace
- Souvislost marketingové komunikace s ostatními nástroji marketingového mixu
- Cíle a strategie marketingové komunikace
Marketingové nástroje komunikačního mixu
- Reklama, podpora prodeje a přímý marketing
- Public relations, osobní prodej a sponzoring
- Internetová a on-line marketingová komunikace, virální marketing
- Guerilla marketing
- Buzz marketing
Etické aspekty (legislativní rámec a regulace)
Plánování marketingové komunikační kampaně
- Příprava, realizace, kontrola marketingové kampaně
- Tvorba rozpočtu na komunikaci ve firmě
- Možnosti měření efektivnosti marketingové komunikace firmy

Poptávka po firemním kurzu na míru

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.