Vnitrofiremní komunikace

Co se v tréninku naučíte:

Cílem praktického nácviku je upevnění a zajištění efektivní komunikace uvnitř
týmu /firmy tak, aby neprobíhala jednosměrně, aby fungovaly zpětné vazby,
nevznikalo napětí apod.
Globálním cílem je nastavení správného chodu organizace a optimálního pracovního
výkonu všech zaměstnanců.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata:

- Komunikační dovednosti jako pracovní nástroj
- Řeč těla a její efektivní využití
- Komunikační styly - přizpůsobení komunikace situaci a partnerovi
- Rozvoj interní komunikace
- Komunikace v rozdílných pracovních pozicích (nadřízení vs. podřízení)
- Porozumění – východisko kooperativních procesů
- Firemní komunikační bariéry
- Úzká místa firemní komunikace
- Správný výběr komunikačního kanálu
- Komunikace na poradách a mítincích

Poptávka po firemním kurzu na míru

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.