Interview management
– systém hodnotících rozhovorů

Co se v tréninku naučíte

Zásadním způsobem rozšířit a upevnit, stanovit si správný cíl a dosáhnout jej,
vést dialog a správně reagovat na námitky, výmluvy a další manipulativní jednání.
Udržet kontrolu ve vypjatých situacích, řešit spory podle zásad efektivně
a smysluplně. Pozitivní asertivitu při řešení sporů.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata

Úvod a seznámení s cíli kurzu
- stanovení individuálních cílů a očekávání účastníků
- rozbor připravených situací a potvrzení reálnosti situací z přípravy
Základy Douglas McGregorova principu pro 21. století
- Nefinanční motivace vztahem
- Moderní model řízení v praxi
Realita dovedností: první trénink se zadanými typy rozhovorů
- Rozbor videozáznamu z pohledu úspěšnosti dosažení cíle
- Jak uplatnit obrácené Y?
Trénink opravených návyků a budování nových stereotypů
- Dovednost vést rozhovor.
- Dovednost směřování k cíli.
- Dovednost argumentace a vyvážené zpětné vazby
- Dovednost ukončit rozhovor
Závěr kurzu, osobní akční plány a diskuse s lektorem

Poptávka po firemním kurzu na míru

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.