Pozitivní asertivita v telefonu

Cíl semináře:

rozpoznat typ volajícího a přizpůsobit svůj hovor
efektivně vyřizovat vzkazy a důležité hovory
klidně řešit problémové telefony a agresivní volající
účinně plánovat klíčové hovory

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata:

- Každodenní naladění
- Zvládnutí přístroje
- Typologie volajících
- Techniky komunikace
- Fáze telefonního hovoru
- Plánování důležitých hovorů
- Problémoví a agresivní volající

Poptávka po firemním kurzu na míru

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.