Motivace zaměstnanců

Co se v tréninku naučíte:

Cílem je uvědomit si vliv komunikace manažera na atmosféru na pracovišti
a na motivaci lidí, rozpoznat zákonitosti lidské motivace a zamyslet se nad motivací
vlastní. Natrénovat si rozhovory na zjišťování motivace, předávání informací
a podávání zpětné vazby a hodnocení.
Trénink je určen pro manažery a vedoucí týmů, kteří se chtějí dozvědět a v praxi
natrénovat, jak pomocí každodenní komunikace a podávání zpětné vazby udržovat
své pracovníky motivované.

Délka kurzu:

16 hodin (dva dny)

Základní cena kurzu:

5.600 Kč bez DPH

Hlavní témata

- Jaké motivační potřeby máme? (Maslowova pyramida lidských potřeb)
- Kdy motivace (ne)funguje?
- Motivace vs. demotivace
- Sebemotivace, aneb co nás vlastně motivuje? (test sebepoznání)
- Rozpoznání motivace u druhých lidí – modelové rozhovory
- Komunikační dovednosti manažera = základní nástroj ovlivňující atmosféru na pracovišti
- Vliv komunikace s nadřízeným na motivaci lidí
- Zpětná vazba a hodnocení - důležitý nástroj pro vedení lidí a jejich motivaci
- Zpětná vazba – pochvala, kritika, popisná zpětná vazba

Poptávka po firemním kurzu na míru

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.