Konfliktní situace

Co se v tréninku naučíte

Účastníci se naučí rozeznávat typy konfliktů, odhalovat zdroje konfliktů a využívat
konflikty k zefektivnění své práce a procesů ve firmě. Konflikt se naučí přijímat jako
efektivní nástroj, který umí zvládnout a omezí přerůstání ve vztahové konflikty. Naučí
se tři techniky zvládání konfliktů tak, aby vyhodnotili správnou chvíli a správnou
situaci pro zvolený typ řešení. Konflikt budou vnímat, jako běžnou součást práce,
která nemusí mít přesah do vztahové roviny, pokud se konfliktu ujme někdo, kdo
ovládá techniku zvládání konfliktu a řeší jej pragmaticky a vědomě používá ověřené
postupy a taktiku ke kooperaci, či kompromisu. Na konkrétních příkladech
z praxe si vyzkouší efektivitu svého původního a inovovaného způsobu řešení.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata

- Zdroje konfliktů
- Konflikt věcný a vztahový
- Vnímání a věcná argumentace
- Řešení konfliktů
- Rozhodování, kompromis, kooperace
- Konflikt jako přirozená cesta k řešení

Poptávka po firemním kurzu na míru

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.