altus tc

Tradice a zkušenost

Společnost ALTUS Training Center byla založena v roce 1999, avšak v oblasti vzdělávání dospělých se pohybuje už od roku 1996. Za více než 20 let činnosti byli našimi klienty jednotlivci, malé i střední firmy, stejně jako velké obchodní či průmyslové společnosti a vrcholné státní instituce.

Kvalita a odbornost

Vedle flexibility a individuálního přístupu oceňují naši zákazníci především vysokou kvalitu poskytovaných služeb, na níž klademe od počátku důraz. Přirozeným důsledkem trvalého zájmu o kvalitu v naší společnosti bylo zavedení standardu jakosti ISO 9001:2009.

Specialisté ve vzdělávání dospělých

Mezi našimi lektory dominují graduovaní odborníci v oblasti vzdělávání, v realizačním týmu pracují konzultanti se zkušeností z oblasti pedagogického výzkumu. Představitelé ALTUS Training Center se účastní odborných diskuzí, vystupují na konferencích a publikují v profesních periodikách. Jsme členy Asociace institucí vzdělávání dospělých.

Komplexní nabídka v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů

Portfolio našich kurzů a tréninků v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů zahrnuje nejen tradiční školení pro řídící pracovníky, ale rovněž klíčové dovednosti pro asistentské a administrativní pozice, personalisty, obchodníky, školení v komunikaci, prezentaci apod. Specifikem našich programů je jejich komplexnost a hluboká vzájemná provázanost. Díky tomu jsme schopni sestavit zákazníkovi individuální studijní plán přesně podle jeho potřeb, aniž bychom museli dělat jakékoli kompromisy v rozsahu či kvalitě.

Komplexní nabídka počítačového vzdělávání

Kromě standardních kurzů počítačových dovedností nabízíme rovněž kurzy zaměřené na specifické cílové skupiny (např. administrativní pracovnice, manažery, ekonomy apod.) a dále kurzy pro IT specialisty.

Individuální přístup

Nabízíme školení všech úrovní, od naprostých začátečníků po velmi pokročilé zájemce. Osnovu kurzu, použité metody i formy přizpůsobujeme potřebám každé skupiny, školení maximálně individualizujme. Věříme, že každý může zlepšit své dovednosti, svou práci, zvýšit kvalitu svého života. Věříme, že každý má silnou stránku.
OdhAL TU Svou s námi!