Klíčové prvky personálního marketingu

Co se v tréninku naučíte:

Účastníci se naučí stabilizovat zaměstnance na současných pozicích a rozvíjet
jejich potenciál díky jejich vnitřní motivaci a budování správné firemní kultury pro
daný obor. Zaměření na služby, výrobu i management dává prostor pro správné
uchopení tématu personálního marketingu ve všech oblastech z pozice zaměstnance,
nadřízeného, personalisty, úředníka i dalších profesí.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata:

- Základní prvky marketingu
- Marketingové prostředí a analýzy z pohledu personálních zdrojů
- Nábor a výběr spolupracovníků
- Adaptační proces v pracovním cyklu zaměstnance
- Role managementu v personálním marketingu
- Práce s firemní kulturou a stanovení odpovědnosti a pravomocí
- Firemní kultura kooperace a rozvoje lidských zdrojů
- Stabilní týmy a jejich kooperativní propojení
- Přehled prvků úspěšného personálního marketingu
- Rozvoj personálního marketingu v různých etapách ekonomického cyklu
- Mezigenerační spolupráce a práce s různými generacemi při rozvoji týmu

Poptávka po firemním kurzu na míru

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.