Finance pro nefinanční manažery

Co se v tréninku naučíte:

Cílem kurzu bude pochopení ekonomických vztahů a principů finančního řízení
podniku. Podnik totiž neřídí pouze finanční ředitel, ale především nefinanční
manažeři svými každodenními aktivitami a rozhodnutími. Proto i nefinanční manažer
musí rozumět podstatě financí a finančního řízení podniku, jeho zásadám
a praktickým procesům finančního řízení.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata:

- Hodnota peněz v čase a budoucí hodnota peněz
- Inflace, deflace
- Majetek, kapitálové a peněžní zhodnocení
- Dobré vs. špatné dluhy
- Zdroje financování: úvěry vs. půjčky
- Moje vs. cizí peníze
- Zhodnocování peněz vlastníků a investorů
- Ekonomická realita podniku: účetní výkazy
- Oběhový cyklus peněz: pohledávky, závazky, zásoby
- Sledování Cash Flow a likvidity
- Financovat či nefinancovat?
- Investiční rozhodování

Poptávka po firemním kurzu na míru

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.