Postup zajištění účasti na kurzu

Přihlášky k účasti na kurzech přijímáme pouze písemně. Přihlásit se je možné prostřednictvím objednávky u jednotlivých kurzů, e-mailem nebo jinou písemnou formou. Kurzy je rovněž možné objednat na vlastním formuláři obsahujícím stejné údaje.
Zaslané přihlášky jsou závazné. Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas s těmito organizačními pokyny.
Po přijetí objednávky odešle naše školicí středisko každému nahlášenému účastníkovi pozvánku a objednavateli fakturu za všechny účastníky dohromady.
Došlé přihlášky budou zařazovány dle termínu doručení. V případě překročení kapacity kurzu Vám do dvou pracovních dnů po obdržení Vaší přihlášky nabídneme náhradní termín nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.
Účastnický poplatek musí být připsán na náš bankovní účet 150186517/0600 vedený u GE Money Bank, Praha 2 nebo zaplacen v hotovosti do pokladny firmy ALTUS Training Center s.r.o. nejpozději v den zahájení kurzu. Jiný termín a způsob úhrady je možný jedině po dohodě s obchodním oddělením a to na základě uzavřené smlouvy. Pokud nebude platba převodem v den zahájení kurzu připsána na účtu firmy, vyhrazuje si ALTUS Training Center právo požadovat doklad o bankovním převodu, případně odmítnout vstup účastníka na kurz. Na základě úhrady účastnického poplatku bude objednavateli vystavena faktura - daňový doklad.
V ceně je zahrnuta výuka, použití výpočetní techniky, studijní materiály a vystavení osvědčení o absolvování kurzu. V ceně kurzu je rovněž zahrnuto občerstvení během přestávek. V případě opožděné platby zaniká objednavateli nárok na již poskytnuté slevy ze základní ceny kurzů.

Podmínky zrušení účasti

Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (e-mailem).
Přihlášku je možno bezplatně stornovat do 5 pracovních dnů před kurzem.
Při stornu oznámeném později než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu nebo při neúčasti na kurzu účastnický poplatek propadá v plné výši, nezaniká však právo na odběr studijních materiálů.
Účastník může rovněž v nutných případech za sebe vyslat náhradníka. Finanční vztahy mezi původním a náhradním účastníkem řeší výhradně původní účastník.
V případě oboustranné dohody mezi objednavatelem a školicím střediskem mohou být podmínky zrušení účasti jiné.

Konání kurzů

Školicí středisko si vyhrazuje právo přesunout data konání kurzů, která nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora).
Školicí středisko si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovaný kurz, pokud se ani 3 pracovní dny před začátkem kurzu závazně nepřihlásili více než 3 uchazeči. V takovém případě bude s již přihlášenými osobami sjednán dohodou náhradní termín konání.