Prezentace s jistotou

Co se v tréninku naučíte

- Vybrat vhodný typ prezentace
- Připravit efektivní prezentaci, identifikovat posluchače a stanovit její cíl
- Udržet pozornost posluchačů
- Efektivně pracovat s hlasem, vhodně klást otázky a pohotově na ně odpovídat
- Využívat při prezentaci různé typy programů a technických pomůcek
- Zvládat trému a využít ji jako sebemotivující faktor
- Reagovat na nestandardní situace
- Zvládat námitky a připomínky
- Ovládat své emoční projevy a směřovat ke klidnému a vyrovnanému projevu s převahou
- Zvládat kritiku a využít pozitivní ohlasy
- Získávat na důvěře a respektu díky své prezentační dovednosti

Délka kurzu:

2 x 8 hodin (dva dny)

Základní cena kurzu:

5.600 Kč bez DPH

Hlavní témata

- Rozbor úvodní prezentace účastníků
- Příprava prezentace
- Struktura prezentace
- Rozvoj rétoriky
- Nástroje prezentace
- Zvládání trémy
- Zvládání krizových a nepříjemných situací během prezentace

Poptávka po firemním kurzu na míru

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.