Košík je prázdný

Postup zajištění účasti na kurzu

 • Přihlášky k účasti na kurzech přijímáme pouze písemně. Přihlásit se je možné prostřednictvím objednávky u jednotlivých kurzů, e-mailem nebo jinou písemnou formou. Kurzy je rovněž možné objednat na vlastním formuláři obsahujícím stejné údaje.
 • Zaslané přihlášky jsou závazné. Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas s těmito organizačními pokyny.
 • Po přijetí objednávky odešle naše školicí středisko každému nahlášenému účastníkovi pozvánku a objednavateli fakturu za všechny účastníky dohromady.
 • Došlé přihlášky budou zařazovány dle termínu doručení. V případě překročení kapacity kurzu Vám do dvou pracovních dnů po obdržení Vaší přihlášky nabídneme náhradní termín nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.
 • Účastnický poplatek musí být připsán na náš bankovní účet 150186517/0600 vedený u GE Money Bank, Praha 2 nebo zaplacen v hotovosti do pokladny firmy ALTUS Training Center s.r.o. nejpozději v den zahájení kurzu. Jiný termín a způsob úhrady je možný jedině po dohodě s obchodním oddělením a to na základě uzavřené smlouvy. Pokud nebude platba převodem v den zahájení kurzu připsána na účtu firmy, vyhrazuje si ALTUS Training Center právo požadovat doklad o bankovním převodu, případně odmítnout vstup účastníka na kurz. Na základě úhrady účastnického poplatku bude objednavateli vystavena faktura - daňový doklad.
 • V ceně je zahrnuta výuka, použití výpočetní techniky, studijní materiály a vystavení osvědčení o absolvování kurzu. V ceně kurzu je rovněž zahrnuto občerstvení během přestávek. V případě opožděné platby zaniká objednavateli nárok na již poskytnuté slevy ze základní ceny kurzů.

Podmínky zrušení účasti

 • Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (e-mailem).
 • Přihlášku je možno bezplatně stornovat do 5 pracovních dnů před kurzem.
 • Při stornu oznámeném později než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu nebo při neúčasti na kurzu účastnický poplatek propadá v plné výši, nezaniká však právo na odběr studijních materiálů.
 • Účastník může rovněž v nutných případech za sebe vyslat náhradníka. Finanční vztahy mezi původním a náhradním účastníkem řeší výhradně původní účastník.
 • V případě oboustranné dohody mezi objednavatelem a školicím střediskem mohou být podmínky zrušení účasti jiné.

Konání kurzů

 • Školicí středisko si vyhrazuje právo přesunout data konání kurzů, která nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora).
 • Školicí středisko si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovaný kurz, pokud se ani 3 pracovní dny před začátkem kurzu závazně nepřihlásili více než 3 uchazeči. V takovém případě bude s již přihlášenými osobami sjednán dohodou náhradní termín konání.

Please publish modules in offcanvas position.